تماس با مجموعه الکترونیک عادل

راه های ارتباطی با ما  : 

تلفن ثابت : 03155246230

تلفن همراه :09135521586

ایمیل : electronic.aadel@gmail.com

آدرس : کاشان خیابان غیاث الدین جمشید کاشانی جنب کوی قدگاه علی دفتر الکترونیک عادل