همه چیز درباره میکروفون های داینامیک

میکروفون های داینامیک واژه داینامیک ، در حوزه موسیقی می تواند دارای معانی بسیار مختلفی باشد از جمله “رنج داینامیک” یا “اجرایی داینامیک” اما در اینجا ما با این موضوعات کاری نداریم بلکه با پدیده ی الکترومغناطیسی که درون یک دینام مانند دینام یک موتور الکتریکی اتفاق می افتد سر و کار داریم، زمانی که […]