دایناکورد یا پاور میکسر چیست؟

به طور کلی دایناکورد یا پاور میکسر را می توان از جمله دستگاه ‌های الکترونیکی دانست که جهت افزایش کیفیت صدا و همچنین تقویت شدت سیگنال های آن استفاده می شود. معمولاً به این دستگاه کنسول میکس، صفحه صدا یا حتی میکسر صوتی نیز گفته می شود. در واقع می توان گفت استفاده از میکسر […]